CarlHag

Stålkonstruktioner – Lyftbalkar och traversbanor

STÅLKONSTRUKTIONER

CARLHAG AB innehar unik kompetens när det gäller stålkonstruktioner för lyftutrustning. Vi kan erbjuda kompletta lösningar inklusive alla erfoderliga stålkonstruktion för att optimera en befintlig byggnad för t.ex. traversinstallation.

TRAVERSBANOR/KONSOLER/PELARE

Vi konstruerar och tillverkar kompletta kranbanor, telferbanor och lyftbalkar, även alla tänkbara konsoler, infästningar, upplag, pelare för upphängning av skensystem, traversbanor, telferbalkar etc.

LYFTVERKTYG

Vi kan även konstruera enklare verktyg och lyftbalkar, oftast helt kundanpassade då det inte finns standardprodukter på marknaden. Vi modifierar och moderniserar bef. utrustning och anpassar den för nya produkter och ändamål, givetvis med erfoderlig CE-märkning och dokumentation..

LYFTOK

Egen konstruktion och tillverkning av lyftok för lyft av t.ex pappersrullar sk. Tambourok, båtar, stångmaterial, virke etc.