CarlHag
Vakuumlyftok

Vakuumlyftok

fezer vacuumlyftok

Principen att lyfta med vakuum är genialisk. Man kan både skapa lyftkraft och hålla fast objektet samtidigt.

CARLHAG erbjuder två typer av vakuumlyftare, tublyftare och vakuumlyftok.

I tublyftaren skapas vakuum via tryckluftsdriven- eller eldriven vakuumpump och både lyfter och håller objektet samtidigt. Genom att skapa läckage kan man reglera lyfthastighet och även få objekt att sväva i en viss höjd, idealisk vid t.ex. intensiv kartonghantering.

Vakuumlyftoken består av ett lyftok med vakuumpump och sugkoppar och kan varieras stort beroende på gods som skall lyftas.

CARLHAG AB är generalagent för Fezer Vakuumlyftok i Sverige. Programmet består av en flera olika modeller, beroende på vad man vill lyfta. Genom ett stort utbud av sugkoppar och sugplattor klarar vi de flesta material och former. Vi säljer hela programmet via ABUS återförsäljarnät vilket innebär full täckning i hela landet från Piteå i norr till Kristianstad i söder.

Vakuumlyftarna från tyska Fezer gör materialhanteringen säker, skonsam och snabb. VacuBoy-serien är särskilt lämpad för förfl yttning av alla typer av täta, plana material och lämpar sig väl för material matning till t.ex CNC-maskiner, berarbetning och lagerhantering.

Samtliga modeller är utrustade med manuell slidventil och akustiskt larm som varnar om sugförmågan avtar till följd av kraftbortfall. VacuBoy fi nns i fl era modeller, med en mängd tillbehör och är den idealiska lyftlösningen för laster upp till 2 ton. Några av Fezers övriga modeller klarar lyft upp till 40 ton.