CarlHag
Nivellerande lyftok L23

Nivellerande lyftok

Vårt nivellerande lyftok L20 ökar produktivitetstakten flerdubbelt. Radiostyrt nivellerar du enkelt och säkert dina objekt och dyrbar krantid och väntetider minskas. Med hjälp av både ny och beprövad teknologi nivellerar oket laster på ett effektivt och säkert sätt med hög precision. Oket kan hantera både lätta och tunga objekt från 0 kg upp till 20 ton.
Ladda hem produktfakta här.

Leasa eller köp

Med ABUS Leasing erbjuds möjligheter att finansiera investeringen via finansiell leasing.
Läs mer om vår leasing här.
Du har nu också möjlighet att låna ett ok i en vecka för utvärdering.

 

Radiostyrd precisionsnivellering minskar montagetiden och ökar säkerheten.