Börjar det bli dags för en utökad service på din kran?

Vet du när det är dags för utökad service på din kran? När den ska göras beror på driftförhållanden och om lyftutrustningen befinner sig i en utsatt miljö. För en ABUS-kran innebär det efter 1000 drifttimmar eller ca 10 år.

Utökad service är ett bra val för dig som vill ha mer hjälp än den du får med den regelbundna tillsynen.

  • Den utökade servicen innefattar fler åtgärder än den vanliga återkommande servicen.
  • Genom att utföra en utökad service minskar risken avsevärt för allvarliga haverier som kan leda till skador och långvariga driftstopp.
  • En enkel jämförelse är bytet av kamrem på en bil som sker enligt fastställda intervall.
  • En utökad service utförs enligt krantillverkarens rekommendationer.

Vi hjälper dig ta reda på när det är dags för din lyftutrustning

På nya lintelfrar finns det lastkollektivminne som standard och på äldre går det att installera det. Det är ett bra hjälpmedel för att dokumentera kranens användning och beräkna dess kvarvarande livslängd.

Efter en genomförd utökad service kan du känna dig trygg med att din lyftutrustning erbjuder en säker arbetsmiljö. Dessutom får du en driftsäker miljö med minskad risk för kostsamma stillestånd.

Läs mer om säkra lyft och våra servicetjänster

Kontakta oss

Vill du veta mer om utökad service? Välkommen att maila eller ringa ditt lokala Carlhagkontor.

https://vimeo.com/667662945