Specialister på lyftanordningar för industrin

Vi erbjuder kompletta lösningar med erkända kvalitetsprodukter. Ett samarbete med oss innebär kunskap och stöd från en stabil partner som tar helhetsansvar för hela leveranskedjan.

Carlhag är återförsäljare för ABUS Kransystem. Standardprogrammet innefattar traverser, skensystem, svängkranar, lintelfrar och kättingtelfrar för industriellt bruk med kapaciteter från 80 kg till 120 ton. Vi har även ett brett komponentsortiment för renovering och modifiering av gamla kranar.

Nu etablerar vi oss i Jämtland!

Vi tar nu ett nytt och spännande steg i vår utveckling i Norrland när vi välkomnar Joakim Gren till Carlhag!

Joakim börjar som tekniker i Östersund 3 oktober 2022.

Vi bjuder på frakten*

* när du köper svängkran, lättportalkran eller lättraverssystem inkl kättingtelfer.

Leasa ditt lyftsortiment!

Behöver du ny lyftutrustning? Carlhag erbjuder leasing för hela lyftsortimentet.

Dags för service eller konditionskontroll på din lyftutrustning?

En regelbunden service ökar säkerheten och minskar stilleståndstiden.

Skydd mot tillfälliga uppstickande föremål gör arbetsdagen säkrare

Med våra påkörningsskydd får du säkrare lyft och undviker skador på travers och gods från tillfälliga uppstickande föremål.

Vi söker servicetekniker till Umeå, Skellefteå, Gävle, Östersund och Örebro!

I rollen som servicetekniker kommer du arbeta med att installera, underhålla och utföra reparationer på lyftutrustningar.

Säkra era lyft

Lyftanordningar utsätts för stora påfrestningar och oavsett varumärke har alla lyftanordningar en beräknad livslängd. Användandet regleras enligt arbetsmiljölagen och förordningar från Arbetsmiljöverket eftersom både personsäkerhet och materiella värden står på spel vid olyckor. Arbetsmiljöverket ställer bland annat krav på löpande tillsyn, nödvändig kännedom hos krananvändaren och konditionskontroll.

Nu är vi igång

Då är vi äntligen igång med utbyggnaden av vår befintliga fastighet. Den enskilt största investeringen i vår historia. Ca 800 kvm med en mix av kontor, lager, garage och nya omklädningsrum kommer det bli när allt blir klart. En spännande satsning som vi gör tillsammans med ABUS Kransystem AB.