CarlHag

Dokumentation

Här finns det ett antal bra filer för nedladdning. Detta är dokument som vi använder i vårt dagliga arbete och som säkert är intressanta för våra kunder, t.ex. vilka leveransvillkor vi följer, vilka normer som gäller för lyftutrustningar, etc. etc.

Klicka på nedanstående länkar för att läsa/ladda ner intressanta dokument!

Denna sida är under uppbyggnad och kommer succesivt att fyllas med användbara dokument.

Angående länkar till dokument från Teknikföretagen, t.ex. NLM är vi p.g.a. upphovsrättsliga skäl tvungna att ta bort dessa och ersätta med länk till Teknikföretagens hemsida.


– Leveransvillkor NLM10 när montage ingår
– Leveransvillkor NL09
– AFS 2006:6
– NLT09