CarlHag

ABUS Underhängande traverskran EDL

Valsad profilbalk och huvudbalksanslutning med skruvbult mot ändvagnar. Lastkapacitet upp till 8 t. och maximal spännvidd upp till 17,5 m. (beroende på lastkapacitet).

CarlHag - Travers underhangande edl CarlHag - Travers underhangande edl CarlHag - Travers underhangande edl CarlHag - Travers underhangande edl CarlHag - Travers underhangande edl CarlHag - Travers underhangande edl CarlHag - Travers underhangande edl