CarlHag

Kranleverans och ansvar för servicen av Valmets samtliga lyftobjekt i Sundsvall

14 mars, 2019

Valmet i Sundsvall har ca 450 anställda och levererar processer och utrustning för kemisk och mekanisk massaframställning, fiberboard-produktion, balhantering samt hydrolys-system för framställning av biobränslen.

– De nya kranarna kommer att hantera tvättpressar, som pappersbruken använder för filtrering och tvätt av massan, och eftersom den nya generationens pressar måste kunna hantera en större mängd massa, så måste vi i vår tur tillverka större pressar. Det kräver kranar med högre kapacitet, säger Peter Olsson, underhålls- & produktionsteknisk chef på Valmet i Sundsvall.

Större pressar = kraftfullare kranar = tyngre travers

Carlhag räknade på den befintliga kranbanan i fabriken och kom fram till att den kunde klara den nya, tyngre traversen.
Det sparade i storleksordningen 1 miljon kronor åt kunden, berättar en stolt Jonas Höglund, konstruktör och lyftansvarig på Carlhag.

Läs mer här