CarlHag

Utökad service för säkra lyft!

6 maj, 2021

En utökad service skapar en säker arbetsmiljö som är driftsäker med minimerad risk för skador och kostsamma stillestånd.

Utökad service innefattar fler åtgärder än den vanliga återkommande servicen, s k regelbunden tillsyn. Genom att utföra en utökad service minskar risken avsevärt för allvarliga haverier som kan leda till skador och långvariga driftstopp. En enkel jämförelse är bytet av kamrem på en bil som sker enligt fastställda intervall.

Vi utför en utökad service enligt de rekommendationer som krantillverkaren angivit. För ABUS kranar innebär det efter 1000 driftstimmar eller ca 10 år. Men det beror också på lyftutrustningens driftförhållanden eller om den befinner sig i en utsatt miljö.

Är det dags för min kran? Vi hjälper dig med beräkningen av exakt när den utökade servicen ska genomföras på din kran. På nyare kranar finns det lastkollektivminne som standard och på äldre går det att installera. Det är ett mycket bra hjälpmedel för att dokumentera kranens användning och beräkna dess kvarvarande livslängd.

Kontakta ditt lokala Carlhag-kontor för att boka eller få mer information.

Läs mer om vårt kompletta serviceerbjudande