CarlHag
Travers service

Service & Komponenter

Alla våra servicemontörer utför förutom nymontage, ombyggnader, traversservice och telferservice, även service och fortlöpande tillsyn på lyftredskap,fordonslyftar och portar.

Vi underhåller och reparerar alla förekommande fabrikat på marknaden på ett tryggt sätt genom våra förmånliga serviceavtal.

Reservdelsansvarig för Norrland och Gävle

Anders Näslund
Direkttel: 060 – 575 448
Mobil: 070 – 633 38 49
E-post: anders.naslund@carlhag.se

Reservdelsansvarig för Örebro och Karlstad

Marco Svartling
Direkttel: 054 – 555 777
Mobil: 070 – 628 12 00
E-post: marco.svartling@carlhag.se